rachować się


rachować się
Rachować się z (każdym) groszem, pieniędzmi zob. liczyć się 1.

Słownik frazeologiczny . 2013.

Look at other dictionaries:

  • rachować się — I – porachować się {{/stl 13}}{{stl 7}} robić rachunki, rozliczenia między sobą; rozliczać się wzajemnie : {{/stl 7}}{{stl 10}}Porachować się co do grosza. {{/stl 10}}{{stl 20}} {{/stl 20}} {{stl 20}} {{/stl 20}}rachować się II {{/stl 13}}{{stl… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • rachować — ndk IV, rachuję, rachujesz, rachuj, rachowaćował, rachowaćowany 1. «wykonywać działania arytmetyczne na liczbach; sprawdzać liczbę czegoś dodając do siebie poszczególne jednostki; liczyć, obliczać» Rachować w pamięci. Biegle rachować. Rachować do …   Słownik języka polskiego

  • liczyć się — 1. Liczyć się, przestarz. rachować się z (każdym) groszem, pieniędzmi «żyć oszczędnie, nie wydawać pieniędzy niepotrzebnie»: Z drugiej strony jednak pracodawcy, nawet państwowi, liczą się już z każdym groszem. Likwidują zakładowe służby bhp i… …   Słownik frazeologiczny

  • porachować (się) — {{/stl 13}}{{stl 7}}ZOB. rachować (się) I;{{/stl 7}}{{stl 17}}ZOB. {{/stl 17}}{{stl 7}}policzyć [porachować] kości [żebra] {{/stl 7}}{{stl 8}}{komuś} {{/stl 8}} …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • grosz — 1. Być, pozostać itp. bez grosza; nie mieć (ani) grosza, centa, książk. szeląga (przy duszy, w kieszeni); nie mieć złamanego grosza, centa, książk. szeląga «nie mieć żadnych pieniędzy, być bez środków do życia»: (...) zaangażowałem partyjnych… …   Słownik frazeologiczny

  • pieniądz — 1. pot. Ciężkie, drogie, duże, grube pieniądze; ciężka, duża, gruba, grubsza forsa, gotówka, suma, sumka; ciężki grosz «duża kwota pieniędzy»: (...) jako jedyny z łódzkich fabrykantów miał prawdziwy tytuł arystokratyczny, kupiony za ciężkie… …   Słownik frazeologiczny

  • kalkulować — I {{/stl 13}}{{stl 8}}cz. ndk Ia, kalkulowaćluję, kalkulowaćluje, kalkulowaćany {{/stl 8}}– skalkulować {{/stl 13}}{{stl 8}}dk Ia {{/stl 8}}{{stl 7}} sporządzać kalkulację; obliczać, szacować, rachować : {{/stl 7}}{{stl 10}}Kalkulować ceny… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • liczyć — ndk VIb, liczyćczę, liczyćczysz, licz, liczyćczył, liczyćczony 1. «wykonywać działania arytmetyczne, rachować; wymieniać liczby w kolejności» Liczyć dobrze, szybko. Liczyć do dwudziestu. 2. «obliczać coś, dodając do siebie poszczególne jednostki; …   Słownik języka polskiego

  • Древнепольский язык — Страны: Польша (до XVI века) Вымер: К началу …   Википедия

  • kalkulować — ndk IV, kalkulowaćluję, kalkulowaćlujesz, kalkulowaćluj, kalkulowaćował, kalkulowaćowany 1. «przeprowadzać kalkulację, rachować, obliczać» Kalkulować cenę czegoś. Liczył, kalkulował, ale zysków nie widział. 2. pot. «przemyśliwać, planować,… …   Słownik języka polskiego